Welcome to the IU recruitment page

The International University (IU) is determined to become a research university with state-of-the-art equipment, resources, and facilities to meet the need of instruction and research. IU aims to graduate students with excellent expertise and language skills to work in the country and abroad, contributing to the industrialization and modernization of Ho Chi Minh City and the country. IU has well-qualified and dedicated faculty and staff, and is seeking to appoint more full-time and part-time lecturers in the years to come.

Recruitment Process

Job Details

Job Title Chuyên viên (Phòng Đầu tư & Phát triển)
Job Type Full-time
Department The Office of Project Management
Date Posted 01 Aug 2022
Job Description

Phòng Đầu tư & Phát triển có nhu cầu tuyển dụng ứng viên đảm nhận công việc sau:

 • Thực hiện công tác thống kê, lập kế hoạch, báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện của các dự án đầu tư xây dựng.
 • Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư hằng năm và kế hoạch trung hạn, dài hạn theo quy định.
 • Theo dõi việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và giải ngân vốn các dự án.
 • Kiểm tra hồ sơ dự toán, thiết kế các hạng mục, dự án.
 • Tham gia công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý việc triển khai thực hiện của các nhà thầu.
 • Lập báo cáo, theo dõi và thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh, quyết toán các hạng mục, dự án hoàn thành
Requirements Bằng cấp: Cử nhân Đại học

Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng

Kỹ năng:

 • Tiếng Anh: Bằng B trở lên
 • Tin học: Thành thạo MS.Office
 • Kĩ năng khác:  Có khả năng sử dụng phần mềm dự toán công trình

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc trên 10 năm trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư công, kiểm tra hồ sơ dự toán, quyết toán công trình xây dựng

Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan nhà nước quản lý vốn đầu tư công

 

 (*) Lưu ý: Vui lòng thực hiện theo 2 bước sau

 1. Điền thông tin ứng tuyển trên google form https://forms.gle/va2dPYt4qSHTjCxQ6 và đính kèm sơ yếu lý lịch cùng các hồ sơ giấy tờ đã khai báo
 2. Gửi email đến recruitment@hcmiu.edu.vn với tiêu đề "Chuyên viên Phòng Đầu tư Phát triển - tên ứng viên", và nội dung email viết dưới hình thức Thư xin việc
Application Deadline 28 Aug 2022