Welcome to the IU recruitment page

The International University (IU) is determined to become a research university with state-of-the-art equipment, resources, and facilities to meet the need of instruction and research. IU aims to graduate students with excellent expertise and language skills to work in the country and abroad, contributing to the industrialization and modernization of Ho Chi Minh City and the country. IU has well-qualified and dedicated faculty and staff, and is seeking to appoint more full-time and part-time lecturers in the years to come.

Recruitment Process

Job Details

Job Title Chuyên viên (Phòng Thanh tra Pháp chế)
Job Type Full-time
Department The Office of Inspection and Legal Affairs
Date Posted 20 Feb 2023
Job Description

Phòng Thanh tra Pháp chế có nhu cầu tuyển dụng ứng viên đảm nhận công việc sau:

 • Thanh tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và các quy định có liên quan
 • Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng
 • Soạn thảo các quy trình, quy chế nội bộ
 • Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế.

Office of Inspection and Legal Affairs is seeking qualified candidates to take the following responsibilities:

 • Inspecting the implementation of policies and laws on education policies and relevant laws
 • Inspecting the implementation of policies, laws and tasks assigned to organizations, units and individuals under the management of the President
 • Participate in the drafting internal processes and policies
 • Other duties as appropriately assigned by the Head of Office of Inspection and Legal Affairs
Requirements Bằng cấp: Cử nhân Đại học

Chuyên ngành: Luật hoặc Chính sách công, Quản lý công

Kỹ năng:

 • Tiếng Anh: TOEIC 680 hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương
 • Tin học: Sử dụng thành thạo MS Office
 • Kĩ năng khác: Kỹ năng giao tiếp

Kinh nghiệm: Có ít nhất có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc lĩnh vực pháp lý

Yêu cầu khác:
 • Có khả năng phân tích, suy luận logic và quản lý tốt công việc
 • Cẩn trọng, chi tiết, tập trung trong công việc.
 • Trung thực, năng động, nhiệt tình và đáng tin cậy
 • Khả năng làm việc độc lập

   

  QualificationBachelor degree 

  MajorLaw or Public Policy, Public Management

   

  Skills:

  • English: TOEIC 680 or IELTS 5.5 or equivalent
  • Computer: Proficient in using MS Office
  • Other(s): Communication skill

  Experience: At least 02 years of experience in education or legal

  Other requirements: 

   

  • Good analyzing skill, logical thinking and time management skills
  • Carefully, details, concentrate on working
  • Honesty, dynamic, enthusiastic, reliable
  • Ability to work independently

    

  (*) Lưu ý: Vui lòng thực hiện theo 2 bước sau

  1. Điền thông tin ứng tuyển trên google form https://forms.gle/va2dPYt4qSHTjCxQ6 và đính kèm sơ yếu lý lịch cùng các hồ sơ giấy tờ đã khai báo
  2. Gửi email đến recruitment@hcmiu.edu.vn với tiêu đề "Chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế - tên ứng viên", và nội dung email viết dưới hình thức Thư xin việc
Application Deadline 31 Mar 2023