Welcome to the IU recruitment page

The International University (IU) is determined to become a research university with state-of-the-art equipment, resources, and facilities to meet the need of instruction and research. IU aims to graduate students with excellent expertise and language skills to work in the country and abroad, contributing to the industrialization and modernization of Ho Chi Minh City and the country. IU has well-qualified and dedicated faculty and staff, and is seeking to appoint more full-time and part-time lecturers in the years to come.

Recruitment Process

Job Details

Job Title chuyên viên (P.KHTC)
Job Type Full-time
Department The Office of Finance & Planning
Date Posted 03 Mar 2023
Job Description

Phòng Kế hoạch Tài chính có nhu cầu tuyển dụng ứng viên đảm nhận công việc sau:

 • Nhận, tra soát hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định hiện hành;
 • Theo dõi chi tiết công nợ phải thu, phải trả;
 • Lập, thanh toán học bổng, miễn giảm cho sinh viên
 • Kế toán tiền mặt, theo dõi công nợ, làm báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán thuế TNCN cuối năm.
 • Thanh toán thù lao giảng dạy, trợ giảng, học bổng, miễn giảm.
 • Kiểm tra và phản hồi email SV/phụ huynh qua email của Phòng.
 • Hỗ trợ thanh toán chi thường xuyên qua Kho bạc.
 • Hạch toán các bút toán chuyên môn lên phần mềm kế toán nhanh chóng, chính xác
 • Lập, theo dõi thực hiện dự toán, kế hoạch, chiến lược của trường;
 • Theo dõi, phân tích hoạt động tài chính ngành, đề án, dự án, các chương trình liên doanh, liên kết.
 • Phụ trách mảng tin học, mạng trong thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao của phòng Kế hoạch Tài chính

Requirements Bằng cấp: Cử nhân Đại học

Chuyên ngành: Khối ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính (accounting, auditing and financial)

Kỹ năng:

 • Tiếng Anh: Cơ bản (Listening, Speaking, Reading, Writing Basics)
 • Tin học: Sử dung thành thạo Microsoft Office (proficiency in a Microsoft Office)
 • Kĩ năng khác: Làm việc nhóm, đọc quy định nhà nước, linh hoạt và khả năng thích ứng (teamwork skill, Read state regulations, Flexibility & Adaptability skills)

Kinh nghiệm: 3 năm trong lĩnh vực Kế toán, tài chính, lương, bảo hiểm và các cơ quan nhà nước.  

Yêu cầu khác:
 • Khả năng sử dụng thành thạo Excel (especially Excel)

(*) Lưu ý: Vui lòng thực hiện theo 2 bước sau

1. Điền thông tin ứng tuyển trên google form https://forms.gle/va2dPYt4qSHTjCxQ6 và đính kèm sơ yếu lý lịch cùng các hồ sơ giấy tờ đã khai báo

2. Gửi email đến recruitment@hcmiu.edu.vn với tiêu đề "Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính - tên ứng viên", và nội dung email viết dưới hình thức Thư xin việc

Application Deadline 31 Mar 2023